Index Henri Mäntysaari

Dvorak

Qwerty on, paitsi kohtalaisen suosittu salasana, myös suomalaisen näppäimistöstandardinn nimi. Se ei kuitenkaan ole ainoa leiska, vaikka yleisin onkin. Eri kielialueilla on käytössä Qwerty-variantteja, kuten Azerty Ranskassa ja Qwertz Saksassa. Nämä kuitenkin pohjautuvat Qwertyyn vain muutaman kirjaimen erotuksella. Dvorak eroaa Qwertystä täysin.

Dvorak on luotu 20- ja 30-luvuilla. Sen tarkoitus oli olla parempi näppäimistöasettelu kuin muut. Dvorakissa on kokemusta parantavia perusperiaatteita. Yksi niistä on, että useimmin käytetyt kirjaimet ovat keskirivillä, jossa sormet lepäävät. Toiseksi käytetyimmät ovat ylärivillä, harvinaisimmat alhaalla. Muita periaatteita on, että oikealle kädelle tulee enemmän työtä, peräkkäiset kirjaimet eivät tule viereisten sormien työksi ja kirjoittaminen etenee näppäimistön reunoilta keskelle. Luonnollisesti tämä kaikki perustuu keskiarvoihin siitä, miten kirjaimet sijoittuvat.

Dvorak on luotu englannin kieltä varten. Verkkovelho Arkku on tehnyt siitä suomalaisen version, joka tuntuu olevan jonkinasteinen standardi, ainakaan toisenlaista vastaavaa ei ole tullut vastaan. Ääkköset, jotka eivät loppujen lopuksi ole yleisimpiä kirjaimia suomessa, on siinä sijoitettu vasempaan alanurkkaan.

Miten Dvorak toimi?
Käytin Dvorakia vajaan vuoden AMK-opintojeni alussa. En ennen uuden leiskan opettelua osannut kymmensormijärjestelmää, mutta Dvorakia varten opettelin sen. Tähän meni muutama viikko tai yksi kuukausi. Luonnollisesti kirjoitusnopeuteni nousi jo senkin takia. Dvorakilla kirjoittaminen oli todella miellyttävää. Kun järjestelmä painui lihasmuistiin, tuntui siltä kuin sormet olisivat tanssineet näppäimistöllä. Emacsin käyttö oli myös helppoa X-kirjaimen sijainnin ansiosta. :)

Käytännön hankaluuksia aiheutti se, että Dvorakia ei ole lähtökohtaisesti tarjolla pc-koneissa. Omiin laitteisiini sain tietysti sen asennettua, mutta oppilaitokseni työasemilla oli pakko ottaa asettelu erikseen käyttöön. Silloinkaan ei ollut mahdollista saada Arkkudvorakia käyttöön, jolloin ääkkösiä ei ollut. Voin kertoa, että ei ole hyvä ajatus kirjoittaa ään tilalle aa ja ajatella myöhemmin vaihtavansa ääkköset valmiiseen tekstiin. Ei toiminut!

Linux-pohjaisiin käyttöjärjestelmiin oli myös todella hankala saada Arkkudvorak käyttöön, ja silloinkin tuli erilaisia päällekkäisyyksiä, eivätkä kaikki näppäimet toimineet.

Päätin lopulta siirtyä takaisin Qwertyyn, johon opettelin kymmensormijärjestelmän siinä samalla. En ole mitannut kirjoitusnopeuttani, mutta en usko pääseväni nyt samaan kuin Dvorakia käyttäessäni. Lisäksi Qwertyn tuntuma on erilainen. Tämä ei rullaa vaan enemmän töksähtelee eteenpäin. Kirjaimia joutuu koko ajan kurottelemaan näppäimistön puolelta toiselle, ja oikean käden keskimmäset sormet tuntuvat jopa ylityöllistetyltä.

Kenelle Dvorak?
Voin ehdottomasti suositella Dvorakia kiinnostuneille. Parasta on, jos ei ole tarvetta vaihtaa käytössä olevaa konetta usein tai käyttää usean ihmisen käytössä olevia koneita. Dvorakin sotkeminen yleisessä käytössä olevalle koneelle saattaa aiheuttaa närkästystä, vaikka näppäimistöasettelujen välillä onkin periaatteessa helppo siirtyä.

Sivuston on kirjoittanut Henri Mäntysaari AD MMXIV.